Aktualności

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Aktualno\u015bci","title-background":"","title-link":"","category":"news","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"20px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Energia w Twoim Mieście

Szkolenia, konferencje i wydarzenia

Forum Gospodarki Energetycznej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski zapraszają do udziału w konferencji „Forum Gospodarki...
Read More

Zaproszenie na szkolenie

20 marca bieżącego roku w Poznaniu odbędzie się szkolenie pod nazwą „Klastry na rynku energii elektrycznej”. Chętnych do wzięcia udziału organizatorzy zapraszają do biurowca DELTA...
Read More

Poradniki i materiały szkoleniowe