Poradniki i materiały szkoleniowe

Film Porozumienie Burmistrzów

Film Porozumienie Burmistrzów – polscy liderzy ochrony klimatu, przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ Energie Cités” w ramach projektu „Apetyt na klimat- ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezentuje działania związane z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej źródeł odnawialnych, które zostały zrealizowane w pięciu gminach będących sygnatariuszami Porozumienia.Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice są liderami w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ubóstwu energetycznemu. Gminy prezentują swoje najnowsze osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne, a także sposoby pro-ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności. Zastosowane przez nie rozwiązania są warte powielenia i mogą stanowić dla innych miast inspirację do działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Materiał ze strony Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Poradniki

EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej.

Repozytorium poradników:

Termomodernizacja 2009 – źródła finansowania i opłacalność inwestycji

Poradnik „Termomodernizacja w świetle dyrektywy o świadectwie charakterystyki energetycznej budynków”

Poradnik „Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć”

Poradnik „Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji”

Broszury i informatory:

Co możesz zrobić dla siebie i środowiska Zmodernizuj swój budynek.

Buduj wizerunek przyjaznej klientom i środowisku firmy energetycznej

Serwis TOPTEN – najbardziej sprawne energetycznie, nowoczesne urządzenia AGD, urządzenia biurowe, sprzęt elektroniczny i samochody (www.topten.info.pl)
RETScreen International – pakiet narzędzi do analiz techniczno-ekonomicznych projektów czystych technologii energetycznych (http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465)