Energia i Środowisko w Częstochowie

CZĘSTOCHOWA - MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

Częstochowa podejmuje szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą użytkowanie energii. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Skutki podejmowanych działań mają jednak szerszy charakter, gdyż przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chroniąc klimat, a także wpisują się w realizację krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.

Serwis Częstochowa Energia i Środowisko został stworzony w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej miasta oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Miasto i ich efektach.

Portal został stworzony i jest wspierany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE (www.fewe.pl) wspólnie z Biurem Inżyniera Miasta Częstochowa w ramach realizacji projektu Phare „Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym”.


Email

Prosimy o wysyłanie
wiadomości e-mail
pod adres:
iz@czestochowa.um.gov.pl


Telefon

Jesteśmy dostępni pod
numerem telefonu:
34 37 07 688, 34 37 07 687,
34 37 07 616.


Korespondencja

Energia i Środowisko w Częstochowie
Biuro Inżyniera Miejskiego Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa