Miejskie Dni Inteligentnej Energii – Częstochowa 2019

Miejskie Dni Inteligentnej Energii to cykl wydarzeń, których organizacja wynika
z uczestnictwa Częstochowy w Porozumieniu miedzy Burmistrzami, europejskiej inicjatywy, mającej na celu poprawę efektywności wykorzystania paliw i energii oraz ograniczenia negatywnego wpływu procesów energetycznych na środowisko.

W bieżącym roku Miejskie Dni Inteligentnej Energii rozpoczną się w dniu
14 października cyklem szkoleń pt. „Zarządzanie zużyciem i kosztami ciepła sieciowego przy zachowaniu komfortu cieplnego”, które odbędą się na sali sesyjnej Urzędu Miasta. Partnerem tego działania informacyjno-edukacyjnego jest firma Fortum, producent i dystrybutor ciepła na terenie Częstochowy. Szkolenia przeznaczone są dla zarządców i administratorów miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz zarządców wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii zaplanowano również dni otwarte
w terminie od 15 do 18 października br., które odbędą się w Wydziale Inwestycji
i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. W pokoju nr 416 pracownicy Referatu Optymalizacji Zaopatrzenia w Media będę udzielać informacji na temat warunków rozliczeń odbiorców za energię elektryczną, ciepło sieciowe, gaz ziemny oraz wodę i odprowadzenie ścieków.

 


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply