Wideokonferencja ministra energii z wojewodami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wraz z wiceministrami oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i wiceministrem MSWiA rozmawiali z wojewodami podczas narady koordynacyjnej 24 lipca 2018 r. w Warszawie. Tematem obrad było bezpieczeństwo energetyczne.

W naradzie uczestniczyli również prezesi spółek energetycznych – grup kapitałowych – (PGE, Tauron, Enea, Energa) oraz największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – pełniącej rolę operatora przesyłowego elektroenergetycznego (OSP).

Podczas konferencji omówiono mi.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie udostępniania rezerw strategicznych.

Minister Tchórzewski zaznaczył, że w Ministerstwie Energii opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchomiona w sytuacjach spowodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nawałnice, huragan, silne fronty). W taki sposób będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/wideokonferencja-ministra-tchorzewskiego-z-wojewodami-w-zakresie-bezpieczenstwa-energetycznego


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply