Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o OZE

29 czerwca 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał rządowy projekt o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulacje pozwolą między innymi na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Celem nowelizacji ustawy jest zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie do wymogów unijnych.

Przepisy te są również dostosowane do uzgodnień z Komisją Europejską, modyfikują tzw. „koszyki aukcyjne”, których nowy podział w wyższym stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. Przyjęcie nowelizacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/prezydent-podpisal-ustawe-pozwalajaca-na-efektywniejsze-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply