Zmiany w ustawie OZE – na lepsze czy na gorsze?

Najpierw Sejm (07.06.2018), a w piątek (30.06.2018) Senat przegłosował projekt zmian w ustawach:

  • o odnawialnych źródła energii (OZE)
  • o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (tzw. ustawę odległościową).

Więcej informacji pod adresem: http://mail.great-news.pl/p/knfp63vxcr/wqhksnq6al/


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply