Propozycje Ministerstwa Energii dotyczące podatków gruntowych pozwolą zapobiec wzrostowi cen energii

26 czerwca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy określającej zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, umieszczenie tej infrastruktury na terenie, który nie należy do przedsiębiorstwa, nie będzie wpływać na sposób opodatkowania tego gruntu.

W ten oto sposób wyeliminowana zostanie uznaniowość organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest infrastruktura liniowa.

  • Wprowadzenie zmian pozwoli m.in. zapobiec wzrostowi stawek opłat dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców. W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także ograniczanie ubóstwa energetycznego – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodaje, że warto także zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nie dopuści do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa: gazowe, ciepłownicze czy telekomunikacyjne.

Nowe rozwiązania wprowadzone przez projekt ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/energia/propozycje-me-dotyczace-podatkow-gruntowych-pozwola-zapobiec-wzrostowi-cen-energii


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply