Współpraca regionów pod europejskim szyldem – Konferencja w Katowicach

Od początku inicjatywa, której celem było wyrównanie szans poszczególnych regionów Unii Europejskiej, była częścią polityki spójności. Podstawowym warunkiem było podjęcie współpracy między Komisją Europejską, Bankiem Światowym i wytypowanymi regionami.

Tak powstała pierwsza edycja, a teraz druga Catching-Up Regions. W 2008 r. nasz kraj oficjalnie zyskał status kraju o wysokich dochodach, któremu jako jednemu z nielicznych w tej części świata udało się przezwyciężyć „pułapkę średniego dochodu”. Wybór dla Komisji Europejskiej był więc oczywisty. Tym samym Polskę w tym projekcie reprezentuje pięć województw: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty współpracy międzyregionalnej, jak chociażby aktywność województwa małopolskiego i śląskiego w walce ze smogiem. Oba samorządy wojewódzkie przyjęły – w formie prawa miejscowego – uchwały antysmogowe.

Źródło: http://powietrze.slaskie.pl/content/wspolpraca-regionow-pod-europejskim-szyldem_20180621142056


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply