Komisja Europejska notyfikowała projekt ustawy w sprawie norm jakości węgla

Projekt, który notyfikowała Komisja Europejska, m.in. zakazywać będzie sprzedaży detalicznej mułów i flotokoncentratów.

Woźny wskazał, że w ubiegły piątek (15 czerwca) upłynął – wynikający z przepisów prawa unijnego – trzymiesięczny termin notyfikacji przepisów nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Woźny poinformował, że w trakcie procesu notyfikacyjnego zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie nie zgłosiły uwag do projektu tej ustawy. Woźny przypomniał też, że zakończenie procesu notyfikacji projektu ustawy umożliwia kontynuację prac nad nim w parlamencie. Pierwsze czytanie odbyło się 25 kwietnia br.

Woźny podkreślił, że projekt ustawy dotyczącej norm dla węgla zawiera kluczowe dla poprawy jakości powietrza w Polsce regulacje. Po uchwalaniu nowego prawa nie będzie można sprzedawać najbardziej szkodliwych paliw w postaci mułów i flotokoncentratów.

Źródło: https://www.cire.pl/item,164884,1,0,0,0,0,0,wozny-ke-notyfikowala-projekt-ustawy-ws-norm-jakosci-wegla.html


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply