Ograniczanie niskiej emisji

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim.

Na spotkaniu 14 czerwca 2018 roku podsumowano dotychczasowe działania Województwa Śląskiego dotyczące działań antysmogowych, w szczególności w zakresie nowego Planu ochrony powietrza i nowego Planu Działań Krótkoterminowych. Omówiono stopień realizacji uchwały antysmogowej przez gminy województwa śląskiego, w szczególności w zakresie kontroli indywidualnych palenisk.

Przedstawiciel Polskiego alarmu Smogowego, doradca strony rządowej ds. poprawy jakości powietrza, omówił stan prac nad instrumentami finansowymi i rozwiązaniami technicznymi.

Z kolei prezes WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowy instrument finansowy dla osób fizycznych w zakresie kompleksowego dofinansowania do termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania.

Źródło: http://powietrze.slaskie.pl/content/jak-ograniczac-niska-emisje


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply