Konkurs w dziedzinie edukacji ekologicznej dotyczącej problemu niskiej

Wsparcie na łączną kwotę 250 tys. zł przeznaczono na realizację ośmiu projektów. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia kampanii edukacyjnych mówiących o niskiej emisji, przyczynach zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców województwa, w szczególności młodego pokolenia.

Realizacja tych projektów zakłada także skuteczne i efektywne kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz starszej młodzieży. Realizacja projektu przekładać się ma na wzbudzanie zainteresowania tematyką ekologii, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

Projekty zakładają innowacyjne edukacyjne przedsięwzięcia ekologiczne uwzględniające politykę antysmogową województwa śląskiego. Będzie to m.in. produkcja wraz z przygotowaniem merytorycznym.

Źródło: http://powietrze.slaskie.pl/content/mlodziez-bardziej-swiadoma-zagrozenia-smogiem_20180613083142


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply