Wybrane działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej Miasta Częstochowy zrealizowane w roku 2017

Referat Optymalizacji Zaopatrzenia w Media Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy przygotował opracowanie, którego celem jest zaprezentowanie wybranych działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia negatywnego wpływu procesów energetycznych na środowisko dla Miasta Częstochowy, zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej w roku 2017. Materiał do pobrania znajduje się poniżej. 

Efektywność energetyczna opracowanie (DO POBRANIA)_

Leave a Reply