Województwo Śląskie wstąpiło do koalicji „Więcej niż Energia”

W środę, 30 maja 2018 roku, samorząd województwa śląskiego przystąpił do koalicji „Więcej niż Energia”, skupiającej około 150 podmiotów działających na rzecz promocji i rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej – rozproszonej, efektywnej i w coraz większym stopniu opartej na odnawialnych źródłach energii.

Samorządowcy podkreślają, że energetyka i „zielona gospodarka” są wśród dziedzin, na których region chce oprzeć swój rozwój i które preferuje przy udzielaniu wsparcia z unijnych funduszy. Jeszcze do niedawna województwo śląskie miało trzy specjalizacje: medycynę, technologię informacyjno-komunikacyjne i energetykę. W marcu bieżącego roku decyzją sejmiku województwa dołączyły do nich także: „zielona gospodarka” i tzw. przemysły wschodzące.

Śląskie jest piątym regionem, który przystąpił do koalicji „Więcej niż Energia”. Należą do niej również Mazowsze, Małopolska oraz województwa łódzkie i pomorskie. Wśród ok. 150 członków są między innymi samorządy, uczelnie oraz organizacje branżowe i pozarządowe, które dzielą się doświadczeniami i współpracą w promowaniu najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Źródło: Cire.pl

Więcej informacji po adresem: https://www.cire.pl/item,163987,1,0,0,0,0,0,wojewodztwo-slaskie-przystapilo-do-koalicji-wiecej-niz-energia.html


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply