67 mln zł na termomodernizacje w Subregionie Północnym województwa śląskiego

W sumie 67 mln zł unijnych funduszy dofinansowuje 33 samorządowych projektów związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w Północnym Subregionie województwa śląskiego.

To już druga partia projektów z tej dziedziny, wspartych środkami tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) subregionu północnego województwa śląskiego. W pierwszym naborze RIT dotyczącym „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” wybrano do dofinansowania 13 projektów. W drugim naborze pierwotnie wybrano do dofinansowania 12 projektów. Przyjęcie do realizacji 21 kolejnych wniosków z subregionu to efekt zwiększenia puli na ten cel. Zdecydował o tym Komitet Sterujący RIT – złożony ze starostów powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, prezydenta Częstochowy oraz burmistrzów Kłobucka i Myszkowa.

Częstochowa w obu naborach uzyskała dofinansowanie na pięć projektów na prawie 36 mln zł, w tym na trzy projekty w obecnym naborze, m.in. trwająca termomodernizacja pływalni przy Alei Niepodległości (2,4 mln zł dotacji), termomodernizacje w trzech szkołach podstawowych (ponad 3,2 mln zł dotacji) oraz termomodernizacja biurowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (ponad 700 tys. zł).

W pierwszym naborze dofinansowanie kwotą prawie 28,4 mln zł uzyskał wart 47,4 mln  projekt „Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie” obejmujący 11 obiektów (w trakcie realizacji) oraz termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka (1 mln zł dotacji).

Narzędzie ZIT/RIT zakłada znaczny udział w wyborze projektów samorządów lokalnych. W województwie śląskim wykorzystywane jest we wszystkich subregionach (w największym subregionie centralnym pn. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT).

Źródło: Cire.pl


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply