Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 27.04.2018 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego Szesnastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2017 rok.

Ocena wykazała przekroczenie norm dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w znacznej części województwa śląskiego, a w przypadku zawartego w pyle benzo(a)pirenu dla obszaru prawie całego województwa. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Raport znajduje się w poniższym pliku:

ocenap


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply