W dniu 22 maja 2018 roku w Katowicach w Górnośląskim Parku Przemysłowym przy ul. Konduktorskiej 33 odbędzie XXVII edycja Forum Energia w Gminie. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo branżowe GLOBEnergia.

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin, kierowników i pracowników referentów odpowiedzialnych za kwestie związane z energią, ochroną środowiska, zamówieniami publicznymi i inwestycjami.

W agendzie Forum znajdą się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej w budynkach, aspektów związanych z projektowaniem, konstruowaniem i rozplanowaniem powierzchni użytkowej w budynkach użyteczności publicznej.

Oprócz części wykładowej, obejmującej zarówno aspekty związane z instalacjami wewnętrznymi, materiałami budowlanymi, czy komfortem wewnętrznym, odbędą się dwa wydarzenia towarzyszące, tj.:

  1. Wizyta studyjna w budynku oraz centrali trigeneracyjnej.
  2. Pokaz ładowania samochodu elektrycznego w czasie rzeczywistym.

Program wydarzenia do pobrania ZAPROSZENIE FORUM ENERGIA w GMINIE KATOWICE 2018


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply