W dniu 12 grudnia 21017 roku w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się III spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w tym przedstawiciele miast województwa śląskiego takich jak: Katowice, Bielsko-Biała, Chorzów, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Jaworzno, Lędziny, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Świętochłowice, Żory oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. i Politechniki Śląskiej.

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowego podejścia do rozwoju miasta, łączącego efektywność energetyczną i jakość życia jego mieszkańców.

Projekt podzielony jest na dwie fazy:

I Faza: od 1.01.2017 do 31.12.2019 (36 miesięcy)

II Faza: od 1.01.2020 do 31.12.2021 (24 miesiące)

W poszczególnych latach wdrożone zostaną następujące działania:

2017/2018 Analiza modeli społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, w holistycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

2018/2019 Opracowanie lokalnych planów działania, w oparciu o wspólną analizę i ocenę krytyczną.

2020/2021 Wdrożenie planu działania i jego monitorowanie: alternatywne zachowania , rekomendacje polityczne.

Partnerzy projektu to:

Miasto Lille (Francja) – lider projektu

Miasto Turyn (Włochy)

GIG, przy współpracy Miasta Katowice (Polska)

Miasto Hamburg (Niemcy)

Miasto Suczawa (Rumunia)

Stowarzyszenie „Energy Cites”

Więcej informacji:

MOLOC_Podsumowanie III spotkanie interesariuszy

MOLOC-IIIspotkanie-2_RPO-WSL_GIG_Katowice

MOLOC-IIIspotkanie-3_BMS

MOLOC-IIIspotkanie-4_Hamburg

MOLOC-IIIspotkanie-1_wstęp


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply