Projekt ustawy wprowadzający program StopSmog

Polska Agencja Prasowa powiadamia, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza konsultacje pilotażu programu StopSmog mającej być elementem długo oczekiwanego rządowego programu Czyste Powietrze. Pilotaż ma dotyczyć dotacyjnego wsparcia dla osób najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym i ekonomicznym w 23 gminach z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Jednocześnie konsultacje pilotażu zostały bardzo ograniczone i objęły wyłącznie samorządy mogące z niego skorzystać (gminy i urzędy marszałkowskie).

Można zapoznać się z treścią projektu ustawy wprowadzającej program StopSmog

Projekt ustawy i uzasadnienie: Projekt_Ustawa_termomodernizacja Uzasadnienie_nowelizacji_ustawy_Termomodernizacji


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply