Nadszedł „Czas na czyste powietrze”

Pod hasłem „Czas na czyste powietrze” zorganizowana została na Uniwersytecie Śląskim konferencja zadedykowana kwestii smogu.

Katowickie obrady były już czwartym wydarzeniem zrealizowanym w ramach projektu ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Wcześniej tego typu spotkania odbywały się już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Poza tym projekt „Czas na czyste powietrze” jest reakcją na dość niski w Polsce poziom świadomości społeczeństwa na temat wpływu smogu na stan zdrowia. A od czego zależy problem znikomej świadomości tego zagadnienia?

Otóż szkopuł tkwi w luce systemu edukacyjnego, w szczególności w programie kształcenia specjalistów takich jak lekarze, nauczyciele, dziennikarze, pracownicy administracji samorządowej czy państwowej.

To ich wiedza i wrażliwość na ten problem powinna wpływać na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Jeszcze do niedawna polscy obywatele nie uświadamiali sobie problemu zanieczyszczeń powietrza. Poza tym tajemnicą były również źródła ich pochodzenia oraz destrukcyjny wpływ na stan ludzkiego zdrowia. Dziś, sytuacja w tym zakresie ulega poprawie, choć wciąż odbiega od należytej. Dlatego autorzy programu „Czas na czyste powietrze” apelują, iż edukacja w tym aspekcie jest ogromnie ważną misją.

Na konferencję zaproszeni zostali prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrzu, który zaprezentował wyniki badań nad wpływem smogu na stan zdrowia człowieka, ponadto dr hab. inż. Artur Badyla z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z wystąpieniem na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Gościem była również redaktor Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia” – pani redaktor zaprezentowała założenia projektu „Czas na czyste powietrze”.

Całe wydarzenie poprzedzone zostało rozstrzygnięciem ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Smogografikę, który promował projekt „Czas na czyste powietrze”.


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply