Warsztaty 2017 w Essen, Niemcy

Od 19 do 21 września niemal 35 przedstawicieli władz lokalnych, w tym trzech burmistrzów wymieniało się doświadczeniami i opiniami na temat “Roli zrównoważonej mobilności w ochronie klimatu na poziomie gminnym.” Warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”, odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2017, który odbywa się co roku we wrześniu.

Z ramienia Gminy Częstochowa w warsztatach uczestniczyli: Andrzej Szczerba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Aneta Myga Główny Specjalista Biura Inżyniera Miejskiego.

Miasto Essen, tegoroczna Zielona Stolica Europy, położone w sercu Zagłębia Ruhry, jest skoncentrowane na wdrażaniu rozwiązań łagodzących zmiany klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lepszych połączeń między różnymi środkami transportu, czyli intermodalności. Jednym z działań w tym zakresie jest rozwijanie sieci ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie to prowadzi stowarzyszenie gmin Zagłębia Ruhry, we współpracy z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Wyróżniającym się przykładem działań w tym zakresie jest stworzenie pierwszej w Niemczech „autostrady rowerowej”. Trasa RS1, przebiegająca przez okolice Zagłębia Ruhry, ma liczyć docelowo 100 kilometrów.

Zanim jednak uczestnicy wybrali się na wycieczkę studyjną na rowerze, pieszo i środkami transportu publicznego, wzięli udział w zorganizowanej przez adelphi oraz PNEC dyskusji ekspertów. Uczestnicy byli zaskoczeni, jak wiele mogą osiągnąć zarówno w krótko, jak i długoterminowej perspektywie, nawet małe gminy, jeśli rozwiązania dotyczące mobilności są rozsądnie zaplanowane, a następnie odpowiednio wdrażane.

Dyskusje toczone podczas warsztatów dotyczyły przede wszystkim sposobów promowania jazdy na rowerze, jako że także w polskich miastach istnieje obecnie coraz większe zapotrzebowanie na bezpieczną i przyjazną dla środowiska infrastrukturę rowerową. To zagadnienie, w obliczu problemów ze smogiem w aglomeracjach miejskich będzie się stawało w nadchodzących latach jeszcze istotniejsze. W mniejszych gminach w Polsce, wzmacnianie ruchu rowerowego jest często połączone z budową obwodnic i jest wypróbowanym i sprawdzonym sposobem na rewitalizowanie centrów miast.

Eksperci Anne Klein-Hitpaß z Agora Verkehrswende oraz Marcin Korolec, były Minister Środowiska, obecnie przedstawiciel fundacji promującej pojazdy elektryczne mieli różne zdanie, jeśli chodzi o rolę, jaką pojazdy elektryczne powinny odgrywać w mixie usług transportowych. Kontrowersje wokół tego tematu, szczególnie ważnego dla niemieckich miast w kontekście afery spalinowej, były dyskutowane wspólnie z uczestnikami.

Partnerstwa miast miały podczas warsztatów także okazję dalej pracować nad wspólnymi projektami dotyczącymi redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Obecnie kończą swoje plany projektowe, w których pierwsze działania będą realizowane jeszcze w tym roku.


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply