II miejsce Częstochowy w V edycji akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Zakończyła się piąta edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum. Biorący w niej udział częstochowianie przebyli łącznie 262 tys. kilometrów, dzięki czemu zajęli drugie miejsce i wywalczyli 20 tys. zł dla Fundacji Chrześcijańskiej Adullam.

Tegoroczna edycja programu HDEF trwała od 22 kwietnia do 30 września. W tym czasie wzięło w nim udział ponad 600 częstochowian, którzy łącznie przebyli 262 tysiące kilometrów. Pozwoliło to na wytworzenie ponad 12 milionów watogodzin energii i dało drugie miejsce w klasyfikacji miast. Spośród trzech dostępnych dyscyplin, w Częstochowie najchętniej wybierano jazdę na rowerze.

W akacji Honorowy Dawca Energii Fortum, jak co roku startowały miasta, na terenie których działa Fortum. Ostateczną rywalizację wygrało Zabrze, tuż za nim była Częstochowa, dalej Bytom, Wrocław i Płock.

„W akcji wzięło udział ponad 2200 osób, które przebyły łącznie ponad 812 tysięcy kilometrów. Tym sposobem wytworzonych zostało przeszło 39 milionów watogodzin energii. Aplikacja programu została uruchomiona ponad 90 tysięcy razy – mówił Andrzej Starzyński, kierownik elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.

Dzięki zdobyciu drugiego miejsca częstochowianie wywalczyli 20 tys. zł, które trafią do Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, wspomagającej osoby znajdujące się w kryzysie życiowym. Działalność fundacji opiera się m.in. na prowadzeniu stołówki charytatywnej, placówek dla bezdomnych mężczyzn, świetlicy dla dzieci i młodzieży, klubu dla osób starszych, punktu informacyjno-konsultacyjnego, czy puntu wydawania odzieży. Jako podmiot ekonomii społecznej fundacja prowadzi również działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

W pięciu dotychczasowych edycjach HDEF Częstochowa zajmowała kolejno: dwa razy pierwsze, dwa razy trzecie i raz drugie miejsce. Każdorazowe uczestnictwo w akcji wiązało się z wywalczeniem środków finansowych, które trafiały do organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym. Otrzymały je: Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie (2013), Stowarzyszenie Yava (2014), Fundacja „Oczami Brata” (2015), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (2016), a w tym roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

Tegoroczny ranking:

  1. Zabrze – 291 tys. km, 14,3 mln Wh
  2. Częstochowa – 262 tys. km, 12,4 mln Wh
  3. Bytom – 150 tys. km, 7,7 mln Wh
  4. Wrocław – 59 tys. km, 3,1 mln Wh
  5. Płock – 52 tys. km, 2,5 mln Wh

Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9659

Leave a Reply