Seminarium „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej” 25-26.10.2017 r.

25-26 października 2017 r. w Serocku koło Warszawy (Ośrodek Szkoleniowy Green Park Conference Centre przy ul. Wyzwolenia 63) odbędzie się seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej na swoim obszarze.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Uczestnicy będą mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej (World Café).

Pierwsza część seminarium poświęcona będzie rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej, w tym w kontekście aktualnej polityki energetycznej UE i Polski. Omówiona zostanie rola gminy w tym procesie oraz narzędzia, jakimi dysponuje, aby skutecznie inwestować w OZE i zachęcać do tego samego mieszkańców. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk z zakresu tworzenia klastrów energii oraz wykorzystania OZE na poziomie lokalnym, także we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami.

Kolejny blok tematyczny dotyczył będzie zintegrowanych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Na podstawie doświadczeń projektu TOGETHER, współfinansowanego z programu INTERREG CENTRAL EUROPE, omówione zostaną możliwości zastosowania w jednym budynku (lub klastrze budynków) różnych środków oszczędności energii, w tym środków technicznych, finansowych, analitycznych, organizacyjnych i związanych ze zmianą zachowań użytkowników.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się także z możliwościami pozyskania środków i finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Poszczególne tematy zostaną przedstawione z perspektywy gminy, instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw.

Udział w seminarium dla członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Formularz rejestracji: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/570-formularz-rejestracji-na-seminarium-seminarium-miasta-i-gminy-w-drodze-do-transformacji-energetycznej

Źródło: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/571-miasta-i-gminy-w-drodze-do-transformacji-energetycznej-zapraszamy-na-seminarium-w-serocku


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply