Konkurs ekologiczny „Bądź efektywny energetycznie” do 6.11.2017 r.

Biuro Inżyniera Miejskiego, Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „Bądź efektywny energetycznie”, organizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii. Prace można składać do 6 listopada.

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie zarządzania energią i optymalizacją zużyć mediów energetycznych a także kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu. Konkurs ma również zwrócić uwagę na promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących efektywności energetycznej na obszarze miasta Częstochowy.

Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

  • przygotowanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii;
  • przygotowanie hasła przewodniego Miejskich Dni Inteligentnej Energii oraz czterowiersza zachęcającego mieszkańców Częstochowy do udziału w tym wydarzeniu;
  • przygotowanie informatora nt. poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.

Wybór kategorii należy do uczestnika konkursu. Szczegółowe wymogi w załączonym regulaminie.

Prace należy składać do 6 listopada w godz. 7:30-15:30 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Rozstrzygnięcie konkursu na sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. O dniu i godzinie wręczenia nagród, laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Nagrody rzeczowe dla laureatów (I-III miejsce) przyznawane będą w każdej kategorii.

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu ekologicznego (DO POBRANIA)

Leave a Reply