V płońska konferencja odpadowa – gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój gmin

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „V płońska konferencja odpadowa – gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój gmin”, która odbędzie się dnia 4 października 2017 r. w Płońsku w Miejskim Centrum Kultury ul. Płocka 50.

Konferencja połączona jest z projektem pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowanym przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć – Energie Cites oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli samorządów mazowieckich z przedstawicielami partnerów norweskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak również zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku GOZ. Docelowo wdrożenie tego programu może przyczynić się do stałego i zrównoważonego rozwoju w perspektywie wieloletniej na Mazowszu. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele norweskie Gminy Nes oraz jej spółki komunalnej Esval Miljopark oraz przedstawiciele norweskiej gminy Frogn.

W dniu 5 października tamże odbędą się warsztaty dla przedstawicieli samorządów zainteresowanych tą tematyką. Koszt ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają indywidualnie.

Zgłoszenia (osobne na każde z wydarzeń) można przesyłać do  dnia 2.10.2017 r. na adres: b.klik@plonsk.pl

Program konferencji: Program konferencji

Zgłoszenie na konferencję: Formularz zgłoszeniowy – konferencja

Program warsztatów: Program warsztatów

Zgłoszenie na warsztaty: Formularz zgłoszeniowy – warsztaty

Zaproszenie: Zaproszenie

Źródło:
http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/566-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-szansa-na-zrownowazony-rozwoj-gmin, http://www.euractiv.pl


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply