Plan Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii Dla Miasta Częstochowy. Częstochowa-samorząd energetycznie świadomy.

„Każdy samorząd odpowiada za kształtowanie przestrzeni publicznej, dbałość o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców, które stanowią o rozwoju społeczno-gospodarczym. Niewątpliwie jednym z najistotniejszych obszarów naszej aktywności jest kształtowanie gospodarki energetycznej, która równoważy kwestie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Miasto Częstochowa jako lider tego trudnego procesu czynnie współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi, przedstawicielami nauki i niezależnymi ekspertami”.

Krzysztof Matyjaszczyk,
Prezydent Miasta Częstochowy

Plan Działania na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy. Częstochowa – samorząd energetycznie świadomy


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply